تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۴:۲۷ شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
Language : FA |
خانه / فرمت صحیح درج نام باشگاه در مقالات

فرمت صحیح درج نام باشگاه در مقالات

نحوه صحیح درج نام باشگاه در مقالات فارسی و انگلیسی

مقالات فارسی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

English Articles

 Young Researchers and Elite Club, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad

University, Khomeinishahr, Iran