خانه / ثبت نام در کارگاههای باشگاه

ثبت نام در کارگاههای باشگاه

ردیف   نام کارگاه  تکمیل فرم ثبت نام
۱ کارگاه آموزشی دینامیک مولکولی برای رشته های مهندسی  تکمیل فرم ثبت نام
۲ کارگاه آموزشی SPSS تکمیل فرم ثبت نام