تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۴:۲۶ شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
Language : FA |
خانه / اعضای برتر و درخشان

اعضای برتر و درخشان

سال نام و نام خانوادگی 

نفر اول

نام و نام خانوادگی 

نفر دوم

۹۵ رسول مرادی دستجردی
۹۴ محمد یاوری فروشانی
۹۳ امیر سالار خندان
۹۲ نرگس نصر اصفهانی  رسول مرادی دستجردی
۹۱ رسول مرادی دستجردی  عباس شکرالهی
۹۰ رسول مرادی دستجردی  امید جمشیدی
۸۹ پویا طبیبی